Кметът на Елин Пелин отговори на клевети

Кметът на Елин Пелин отговори на клевети

По повод появили се твърдения в публичното пространство, Община Елин Пелин, в лицето на кмета Ивайло Симеонов, категорично заявява, че няма и никога не е имала намерение за продажбата на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД.

Приемаме с недоумение, че предстоящите парламентарни избори са повод за кризисен пиар на „позабравени обществени“ дейци.

Смятаме, че обществения интерес е над политическия и осъждаме подобен тип внушения.

Със своите действия Ивайло Симеонов ще продължи да работи в посока развитие на потенциала на „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД и запазване на публичния авторитет на компанията, която ще продължи да функционира като общинска и ще осигурява безпроблемните доставки на газ за своите потребители от Община Елин Пелин.

Всеки, който спекулира и уронва престижа на Община Елин Пелин и „Газо-енергийно дружество – Елин Пелин“ ЕООД ще му бъде потърсена отговорност по съответния законосъобразен път.

С уважение:

ИВАЙЛО СИМЕОНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4