МОН пуска учебни програми по турски, ромски, арменски и иврит

Министерството на образованието вече е готово с програми за обучение по турски, ромски, арменски и иврит – езиците, който говорят у дома четирите най-големи малцинствени общности у нас. Подготовката ще бъде в рамките на 64 учебни часа на година. Програмите са от 1. до 7. клас, но не е задължително да се започне още на 7-годишна възраст. Изучаването на майчиния език във факултативна форма ще може да стартира в който и да е клас по-късно, стига да има достатъчно желаещи за сформиране на група.

И досега различни документи позволяваха принципно изучаването на майчин език в клас, но на практика нямаше инструменти, чрез които това да стане. Възможността е залегнала и в новия закон, в резултат на което се пристъпва към създаването на учебни програми по четирите езика с обхват 7 г. за всеки от тях. По този начин ще се гарантира единен подход и съизмеримост на знанията, обясни зам.-министър Таня Михайлова.

В ромската общност обаче няма особен интерес към изучаването на майчиния език. Децата, които ходят на училище, предпочитат английски, защото на по-късен етап масово напускат страната, каза Албена Костадинова от фондация „Инди Рома 97″ в Куклен. Там 7080 роми вече са напуснали държавата.

Председателят на фондация „Рома“ Антон Карагьозов също одобрява даването на възможността заедно с усвояването на българския език да се учи майчиният и да се запазва културата. Светът се глобализира, но това не може да е причина да изгубим себе си, казва мъжът, чийто внук завърши частна английска гимназия с китайски. Въпросът е кой диалект ще се учи, казва ромският лидер. Най-разпространените са 10.

В турската общност няма особен ентусиазъм. Роза е майка на близнаци в подготвителна група и ги пратила на детска градина още на 3 г., за да научат добре български до първи клас. У дома се говори турски, не е нужно да го учат в училище, по-добре да наблегнат на български и английски – това ще им е по-полезно в живота, смята тя.

Програмите и по четирите майчини езика комбинират ограмотяването с културните особености на общността, като в тях е заложено също изграждане и на тъй наречените социални компетентности и връзка с други предмети в училище.

Най-активна по отношение на изучаването на майчин език е арменската общност. И в момента стотина деца учат арменски в СИП и ЗИП в ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджиян“. Това е около 1/3 от всички ученици. По-голям е интересът в начален курс, обясни директорът Симон Тютелян. Училището изпитва затруднения да осигури преподаватели. Програмите, които са ползвани до момента, са остарели и не съответстват на нивото, на което в момента се говори езикът в домашна среда.

Източник: в. Марица

Categories: България

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4