Край на рекета: Училищните настоятелства вече не могат да събират пари от родителите

Училищните настоятелства вече не могат да събират пари от родителите за материали, консумативи, ремонти и за всякакви текущи разходи. Новото правило е в сила с писмо на министъра на образованието.

Обикновено ключовата дума в ситуациите, в които училищните настоятелства искат пари от родителите, е дарение. Когато обаче е поискано, то не е доброволно и не може да се нарече дарение. Затова дни преди началото на учебната година министърът на образованието Красимир Вълчев е изпратил писмо на 11 септември (№9107-221/11.09.2017) до всички директори чрез 28-те регионални управления на образованието, в което казва ясно какви са правилата, кое е позволено и кое нарушава закона.

“Настоятелството би могло единствено да ползва определено от директора помещение за съвещания и други организационни дейности на съвета на настоятелите. Няма правно основание за използването на част от училищния имот от страна на настоятелството за организиране на стопанска дейност”, пише министърът.

Училищните настоятелства вече не могат да организират платени курсове в сградите на училищата. Тази задача ще имат самите училища. В София те трябва да наемат външни фирми. Притесненията са, че така някои курсове ще станат по-скъпи, а това може да откаже родителите и външните фирми може да искат да наложат свои учители.

Министърът завършва с думите, че всички директори са длъжни да сведат писмото му до знанието на родителите и съвета на настоятелите.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4