Чиста енергия за всички европейци

Европейската комисия представи пакет от мерки, насочени към запазване на конкурентоспособността на Европейския съюз в условията на прехода към чиста енергия, който променя облика на глобалните енергийни пазари, съобщава в прессъобщение пресцентърът на ЕК. 

Желанието на Комисията е ЕС да играе водеща роля в този преход, а не само да се адаптира към него. По тази причина ЕС пое ангажимент да намали до 2030 г. емисиите си на СО2 с поне 40 %, едновременно с модернизация на европейската икономика, създаване на нови работни места и стопански растеж за всички европейски граждани. Днешните предложения имат три основни цели: поставяне на енергийната ефективност на първо място, постигане на глобално лидерство в областта на енергията от възобновяеми източници и осигуряване на потребителите на справедливи сделки. 

В бъдеще потребителите навсякъде в ЕС ще имат по-добър избор на доставки, достъп до надеждни инструменти за ценови сравнения и възможност сами да произвеждат и продават електроенергия. Увеличената прозрачност и по-добрата регулаторна уредба ще създадат възможности за гражданското общество да участва по-активно в енергийната система и да реагира на промени в цените. Пакетът съдържа и мерки, насочени към защита на най-уязвимите потребители.

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за Енергийния съюз, МарошШефчович заяви: „Днешният пакет от документи ще даде тласък на прехода към чиста енергия посредством модернизация на нашата икономика. След като вече имаше през последните години водеща роля в дейностите в областта на климата, Европа сега дава пример чрез създаване на условия за свързани с устойчивото развитие работни места, стопански растеж и инвестиции. Днешните предложения се отнасят за всички сектори, имащи отношение към чистата енергия, включително, за да спомена само някои от тях: научните изследвания и иновации, уменията, сградите, промишлеността, цифровите технологии и финансите. Тези мерки ще осигурят на всички европейски потребители и стопански предприятия способи да реализират в най-голяма степен ползите от прехода към чиста енергия.”

Днешното предложение е част от инициативата на ЕК за създаване на Енергиен съюз и предстои да бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Categories: Общество

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4