Гражданите с по-висока защита с новия Закон за личните данни

Гражданите с по-висока защита с новия Закон за личните данни

Публични и частни лица и предприятия имат ограничено право да изискват достъп до ЕГН, лични документи и други лични данни.

“Европейският регламент ще влезе в сила независимо от това дали ще има нов Закон за личните данни, или не. В регламента държавите членки, съобразно законодателството си, могат да предвидят някои допълнителни изяснения за прилагането на регламента. Въведени са правила да ограничат публичния и частния сектор да обработват ЕГН тогава, когато не е необходимо и законът не го изисква”, заяви председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов пред БНТ.

“ЕГН-то е уникален идентификатор. Той се дава не само на българските граждани, но и на чужденци, които получат българско гражданство и на мигранти, които получат статут на убежище. Целта му е да идентифицира физическите лица. Въпросът тук е да не се използва прекалено широко, когато няма необходимост от идентификация с ЕГН. Така например интернет търговците, на които не им трябва ЕГН, а само адрес. Фирмите предпочитат да събират възможно най-много информация, без да е ясно за какво им са необходими. Копие от лична карта не би следвало да се събира, поясни още Венцислав Караджов.

-Единствените случаи са когато Законът за мерките срещу изпиране на пари налага на банките да идентифицират лицето, което извършва трансакциите или когато закони, свързани със сигурността, изискват идентификация на физически лица. Комисията за защита на личните данни е налагала санкции на мобилни оператори, които са правили копие от лична карта. Където има основание за обработване на лични данни, трябва да има и упоменат срок за съхранението им. Ако няма упоменат срок в закона, европейският регламент и Законът за личните данни задължава администратора да обяви „разумен“ спрямо целта срок.

Като пример за неразумен срок бих посочил работодателите, които съхраняват дълго личните данни на потенциални нови служители. Затова законът постановява публичното или частното предприятие да съхранява максимум 3 години личните данни на лицата, кандидатствали за работа.”

На снимката: Венцислав Караджов


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4