СЕМ одобри новите шефове на БНР

Членовете на Съвета за електронни медии (СЕМ) с четири гласа “за” одобриха новия управителен съвет на Българското национално радио (БНР). Предложението за този състав бе от генералния директор Александър Велев, съобщиха от СЕМ.

В новия Управителен съвет на БНР бяха избрани Виктор Серафимов, Екатерина Борисова, доц. д-р Момчил Георгиев и Свилена Симеонова.

Съгласно договора на Александър Велев за управление той трябва да предложи новите членове на УС в 15-дневен срок. Те се одобряват от Съвета за електронни медии.

Мандатът на новия Управителен съвет започва на 8 юли 2016 година.

Виктор Серафимов е магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“, завършил e двугодишна специализация по „Английско и европейско право“ в Университета Кеймбридж, Англия, а към настоящия момент е докторант по „Международно право и международни отношения“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Отличаван е многократно с различни награди от местни и международни организации.

През 2014 година е удостоен от премиера с почетна грамота за развитието на правото в Република България. Специализира в областта на авторското и медийното право. Взема участие в създаването на редица аудио-визуални произведения, излъчени в ефира на Нова телевизия, BTV Медия груп, Българската национална телевизия и ТВ7. Член е на различни работни групи към Постоянната комисия по културата и медиите в 43-тото Народно събрание.

Екатерина Борисова е бакалавър по „Стопанско управление“ и „Туризъм“ в СУ „Св. Климент Охридски“, магистър по „Управление на инвестициите“ от Университет Сити, Касс Бизнес Скуул, Лондон и магистър по „Международни икономически отношения“ от Университета за национално и световно стопанство.

Борисова започва професионалния си опит като експерт в Политическия кабинет на министъра на икономиката и туризма. След това в Делойт, Мексико е мениджър на отдел „Финансови консултантски услуги“. След завръщането си в България работи за няколко частни финансово-консултантски компании. В последните години консултира редица компании, опериращи в сферата на медиите, дигиталните и медийни иновации, експериментални аудио-визуални решения.

Доц. д-р Момчил Георгиев е доктор по „Музикознание“. Образованието му е в областите на изкуството и културните политики – като флейтист и музиколог. Специализирал е в САЩ, Великобритания и Унгария в областта на теорията, историята и икономиката на културата. Към настоящия момент е доцент в Националната музикална академия „Панчо Владигеров”.

Професионалната му кариера съчетава опит на високо и средно управленско ниво с аналитични и консултантски дейности и преподавателски опит. Бил е съветник на министъра на културата, директор на Дирекция “Музикална продукция и състави” в Българското национално радио, главен музикален експерт, продуцент и член на Програмния съвет на БНР, директор на Националния център за музика и танц в Министерството на културата, административен директор на Държавния музикален театър – София, преподавател във Висшия институт за театър и музика в Дамаск (основател на флейтовата школа на Сирия), журналист и музикален редактор във вестник „Култура“.

Автор е на две книги и няколко сборника с материали, сред които „Тишина. Запис“, посветена на БНР и значението му за развитието на българската музикална култура. Ръководител е на магистърската програма “Мениджмънт на музикалните индустрии” в Националната музикална академия „Панчо Владигеров“.

Свилена Симеонова е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има специализация по европейски въпроси в Колежа на Европа, Брюж, Белгия, и допълнителни квалификации в областта на управлението, вътрешния контрол, вътрешния и външния одит.

Симеонова има над 10-годишен опит в системата на Министерството на финансите. В момента е директор на дирекция „Вътрешен контрол” в министерството. Специализира в областите управление, контрол и одит. Професионалният ѝ профил включва разработване на проекти на закони и подзаконови актове в областта на финансовото управление и одита. Активно участва в преговорния процес за присъединяване на България към Европейския съюз.

Дългогодишен преподавател, асистент и главен асистент в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство по дисциплините „Основи на правото“, „Финансово право“, „Правен режим на финансовия контрол“. В периода 1999 – 2001 година е консултант на ръководството на БНР по правни въпроси. Познава добре структурата и управлението на националното радио.

На снимката: Александър Велев


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4