Днес е Европейски ден на езиците

От 2001 всяка година на 26 септември Съветът на Европа и хиляди граждани в Европа и по света празнуват този ден.

Целта на Европейският ден на езиците е да отпразнува езиковото разнообразие на Европа и да подкрепи владеенето на повече чужди езици. Навсякъде в Европа се организират мероприятия, които имат за цел да мотивират хората да учат нов език или да достигнат до по-добро ниво на вече познат език. Изучаването на езици помага не само в общуването между хората, но също така и в преодоляването на интелектулните бариери.

Във все повече глобализираното общество владеенето на чужди езици дава по-големи шансове – шанс за работа, шанс за следване, шанс за по-добър живот, както в нашата страна, така и в други части на света.

Ден, в който честваме богатата мозайка от толкова различни езици, които съществуват заедно в ежедневието на нашите страни, езици в Европа и в другите части на света. Един език е в постоянно развитие и заемките от другите езици му придават по-голяма динамика. Това многообразие допринася за обогатяването на нашето езиково и културно наследство.

Интересна информация:

  • В Европа има около 225 местни езика.
  • Езиците са свързани един с друг като членовете на семейство. Повечето европейски езици принадлежат на голямото Индо-европейско езиково семейство.
  • Повечето европейски езици принадлежат към три групи: Германски, Романски и Славянски.
  • Неевропейските езици, които са най-разпространени на територията на Европа, са арабски, китайски, хинди. Всеки от тях е със собствена писмена система.
  • Поради прилива на имигранти и бежанци Европа става все по-многоезична. Само в Лондон се говорят около 300 езика.
  • Да знаеш дори няколко думи от езика на страна, която посещаваш, значително повишава възможността за запознанства и приятелства.
  • Изучаването на езиците на други народи ни помага да се разбираме по-добре и да преодоляваме междукултурните различия.
  • Европейският ден на езиците се чества от 2001 г. насам, след успешното провеждане на Европейската година на езиците. Съветът на министрите при Съвета на Европа прие решение в седмицата около 26 септември ежегодно да се отбелязва и насърчава многоезичието в Европа.
  • Събитието в България е инициатива на мрежата на културните центрове на страните от Европейския съюз EUNIC и се организира в партньорство с посолства и културни институти на много други държави.
  • Европейският ден на езиците е част от Календара на културните събития на Столична община.

Източници: Британски съвет, МОН

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4