Витоша Нюз ви пожелава “Наслука”

И днес ще представим няколко идейни риболовни места за да улесним всички вас в предстоящите почивни,и да се насладим на нашето хоби.

Враждебна ( Черното кафе)

Водоемът се оказа отличен полигон за летен риболов на хищници,на изкуствени примамки се закачат прилични костури и кленчета. Живата стръв е отличен избор въпреки големите дълбочини. Припомняме, че раираните бодливци в този водоем са основна цел при подледния риболов през зима.

Яз.Огняново

Въпреки жегите рибата е активна, като най-вече в сутришните и вечерни часове на деня. Излиза прилична каракуда, костур, клен и маломерен лин. Захранката е задължителна, а  присъствието на бели червеи в нея е наложително.

Камчия

Екипът ни провери реката при устието. Риболовът беше кратък, но пълноценен. За няколко часа уловихме нормата. Уклеят преобладаваше,каракудата и червеноперката бяха другите ни посетители за двучасовия риболов. Месните рибари се похвалиха с богат и разнообразен улов на уклеи, червеноперка, бабушка, каракуда и шаран.

И р.Дунав се отчита с прекрасен риболов на мъздруга. Колегите, които знаят дашните места, ги държат в тайна, най-вече заради „месарите”. Почти всички видове риба са активни и риболовът върви, независимо от начина на ловене.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4