Учен: Извънземните са големи и тежат около 314 кг

Испанският космолог Фъргъс Симпсън от Барселонския университет смята, че извънземните са големи по размери и може да тежат около 314 килограма. Той е изложил доводите си в статия в arXiv.org. Изводите му се основават на модели, опиращи се на теоремата на Бейс. Симпсън започнал своите изчисления с определен брой особи, които може да живеят в някои извънземни цивилизации като взел средна численост от 50 милиона. Изследователят твърди, че в галактиката съществуват множество цивилизации, но те по-скоро не се явяват гъстонаселени.

Плътността на населението на повечето планети е средна, твърди испанският изследовател, но понякога ще се срещат небесни тела с много голям или – напротив, много малък брой обитатели. За да обясни това, ученият дава за пример разпределението на хората по Земята.

Например в Китай плътността на населението е около 140 души на квадратен километър, а в Нова Зеландия – само 16. Опирайки се на аналогичен аргумент, Симпсън решил, че размерите на планетите, поддържащи извънземен живот, вероятно ще бъдат по-малки, отколкото на Земята.

В хода на моделирането той предположил, че размер 50% от земния е долен предел, тъй като планетата е още по-малка, то няма да ѝ е лесно да съхрани атмосфера или вода. Според Симпсън в 95% от случаите обитаемите планети ще имат радиус 1,4 пъти по-малък от земния.

Последната част от анализа на Симпсън е съсредоточена върху размерите на чуждите форми на живот. Става дума за това, че при животните на Земята съществува определено съотношение между размерите на особите и тяхното количество в популацията – колкото по-малко е създанието, толкова повече представители от неговия вид обитават планетата.

Например комарите са значително повече от сините китове. Съотношението между размерите и видовата популация сочи, че средното тегло на извънземното същество ще бъде около 314 килограма – приблизително като на мечка или лос. Но независимо че предложението на Симпсън е основано на математика, някои изследователи все още смятат, че статистическите предположения може да са неверни.

По-конкретно, защото космологът се опирал на закономерности, присъщи на земния живот, а на други планети нещата може да са съвсем различни.

„Едва ли Симпсън е абсолютно точен в своите изводи, по-конкретно в тези, които се отнасят до размерите на извънземните. Най-големите същества обикновено обитават водни среди“, казва Сет Шостак , научен сътрудник на института SETI, който се занимава с търсенето на извънземен разум.

„Едва ли голямо животно ще бъде разумно – както е известно, още една от причините, поради които човек е станал по-умен, е необходимостта от търсене на храна. Същество с огромни размери няма да се сблъсква с голямо количество препятствия по своя път към плячката – така че едва ли ще развие необикновен интелект“. /БЛИЦ


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4