Продължава премахването на незаконни рекламно-указателни табели

Продължава премахването на незаконни рекламно-указателни табели

Община Елин Пелин продължава дейностите по премахване на незаконните рекламно-указателни табели, които са разположени на общински терени. Действията на общинската администрация са свързани с упражняването на строг контрол по спазване изискванията на Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин, приета с решение №295 по протокол №16/26.11.2020 год. на Общински съвет – Елин Пелин.

ВАЖНО! Срокът за подаване на заявления и плащане на такси за вече поставените табели на общински терени е до края на месец август 2021 г.

Информираме Ви, че ще бъдат премахвани рекламните табла и материали, разположени на общински терени, които са поставени нерегламентирано и за тях не са заплатени съответните такси, определени в Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Елин Пелин.

Собствениците на рекламните табели са информирани с публикация на официалния сайт на Община Елин Пелин на 13 януари 2021 г., че ако имат желание да ги запазят, трябва да подадат заявление за издаване на разрешение или да ги премахнат. Линк към публикацията – https://www.elinpelin.org/currentNews-5951-newitem.html

Очакванията са, че след тяхното премахване, собствениците ще предприемат действия за възстановяването им по начина, който е регламентиран от Наредба №2.

Процедурите по отстраняването и съхранението на свалените рекламни материали е възложено на общинското предприятие “БКД – Елин Пелин”. Вече са уточнени графикът и начините, по които ще бъде извършено премахването на табелите. Връщането на незаконните рекламни табели на техните собственици ще става чрез заплащане на финансовите разходи по тяхното отстраняване.

Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4