Община Елин Пелин търси доброволци за фестивал в Лесковац

Община Елин Пелин търси доброволци за фестивал в Лесковац

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА 10 МЛАДИ ДОБРОВОЛЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОУЧВАНЕ НА ФЕСТИВАЛИТЕ В ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН И ОБЩИНА ЛЕСКОВАЦ

Обща информация за проекта и за провеждането на конкурса:

Конкурсът се провежда във връзка с изпълнението на проект CB007.2.12.002 „Магията на синергиите“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.. Проектът „Магията на синергиите“ се изпълнява по приоритетна ос 1. Устойчив туризъм, специфична цел 1.2. Транс-граничен туристически продукт по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. Партньори по проекта са Община Елин Пелин, България, Туристическа организация Лесковац, Република Сърбия и Център за развитие – Ябланица, Пчиня

Участниците в конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на конкурса („Официални Правила”).

С участието си в този конкурс, участникът заявява, че е запознат с правилата му и се съгласява да ги спазва.

Повече информация може да получите: https://elinpelin.org/currentNews-6169-newitem.html

Categories: Места, Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4