Елин Пелин е с нов график за извозване на рециклируеми отпадъци

Елин Пелин е с нов график за извозване на рециклируеми отпадъци
Всеки понеделник и сряда ще се обслужват населените места – град Елин Пелин, село /гара/ Елин Пелин, село Нови хан и село Григорево;
🌎★ Всеки вторник и четвъртък ще се минава през село Мусачево, село Равно поле и село Лесново;
Уважаеми граждани,
Приложено може да видите графика за извозване на рециклируеми отпадъци от населените места в община Елин Пелин през януари 2021 г., който ще се изпълнява на седмична база от сметосъбиращ камион на общинското предприятие “БКД – Елин Пелин”.
➽ В допълнение на отпадъците от пластмаса, хартия и стъкло всяко домакинство има право да изхвърля до 2 чувала чист строителен отпадък, домашен текстил и 4 бр. автомобилни гуми в определените за това дни в графика. Строителните отпадъци, текстила (стари дрехи) и гумите се изнасят в съответния ден пред жилищата и ще бъдат събирани от общинския камион на ОП “БКД – Елин Пелин”, а не от фирмата, която събира смесените битови отпадъци.
➽ Забележки:
✔ Пластмасата и хартията ще се събират в 2 поредни дни, за да има възможност служителите на ОП “БКД – Елин Пелин да минат през всички населени места, които са включени в графика.
✔ Гумите ще се събират само през един ден (8 януари, петък), след направен анализ на предадените количествата от предходния месец.
✔ За стъклените отпадъци също е определен един ден (22 януари, петък), заради малкото количество, което се генерира от гражданите.
✔ НОВО: Добавя се в графика един нов ден (22 януари, петък) специално за събиране на текстилни отпадъци и стари дрехи от адресите, включени в кампанията.
✔ През месец януари биоразградимите отпадъци няма да се събират съобразно липсата им през сезона, а и се очакват снеговалежи.
***
➽ През месец януари ще бъдат предоставени още специални цветни чували и индивидуални контейнери за разделно събиране на отпадъците на записалите се доброволци до 30 декември 2020 г., които ще се извозват в определени дни от адреса на гражданите.
***
🌎 ВАЖНО! Продължава записването на желаещите домакинства, които трябва да заявят своето желание чрез изпращане на заявка с точен адрес и телефон за връзка до pr@elinpelin.org. След съгласуване на постъпилите заявления, спрямо реда на постъпването им, през следващата година те ще получат цветни контейнери или чували за разделно събиране на отпадъци.
☎ Подавайте сигнали на страницата на Община Елин Пелин или на pr@elinpelin.org, за да можем да реагираме своевременно.
Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4