Важна информация за жителите на Елин Пелин

Важна информация за жителите на Елин Пелин

Във връзка с получени запитвания на граждани относно проект за застрояване на нова жилищна сграда в зоната зад “Вкусен свят”, предоставяме пълната информация за времето и условията около продажбата на общински терен с УПИ XXIII – за ЖС и КОО, намиращ се на паркинга зад заведението, в централната градска част на Елин Пелин.

➥ Договорът е сключен на 12.12.2006 г. след провеждането на публично оповестен конкурс от тогавашния кмет на Община Елин Пелин инж. Янко Янков, а купувач на имота е фирма „ЕВРОСТРОЙ СТАНДАРТ“ ООД, представлявана от г-н Емил Бозев. Продажната цена на общинския имот с площ от 1 235 кв. м. е 75 500 лв, заедно с дарение от 2000 лв към СУ “Васил Левски” и 1 бр. компютърна конфигурация за Кметство Равно поле.
➥ В сайта на Община Елин Пелин може да видите копие от договора за продажба на общинския терен, както и работен устройствен план за същия парцел. В документите са показани информация за имота, условията за сключване на договора, продажната цена, както и план с устройствени показатели на разрешените жилищни сгради.
***
2
Categories: Райони

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4