“Патриоти за София” искат забрана на каруците в столицата

“Патриоти за София” искат забрана на каруците в столицата

Карлос Контрера и Борислав Иванов – заместник-председател на Столичния общински съвет от името на “Патриоти за София” поискаха от заместник-кмета по „Транспорт и градска мобилност“ да бъде въведена забрана за движение на каруци (ППС с животинска тяга) на територията на Столична община.

Ето и пълният текст на писмото:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Борислав Иванов – Председател на ПК „Обществен ред и сигурност“

и

Карлос Контрера – Председател на ПК „Транспорт и туризъм“

при Столичен общински съвет

 

Относно: въвеждане на забрана за движение на ППС с животинска тяга на територията на Столична община и въвеждане на забрана за движение на ППС без двигател с ширина над 1 метър;

 

Уважаеми господин заместник-кмет,

Във връзка с решението на народното събрание на Р България за въвеждане на извънредно положение, в последствие удължено до 13-и май 2020 г., считаме, че следва да се вземат допълнителни мерки на територията на Столична община относно организацията на движение. С въвеждането на извънредно положение се цели ограничаване на епидемията от Коронавирус-19 като се прилагат комплекс от мерки, чиято основна философия е ограничаване на физическите контакти и недопускане на епидемиологичен взрив. Към настоящия момент Столична община е общината с най-голям брой установени заразени с инфекцията Ковид-19. Това предполага политика не само на анализ и осмисляне на взетите досега мерки, но и допълнителни такива, които имат превантивен характер. Целта е да не се допусне масово разпространение на инфекциозното заболяване  за кратък период от време, което би поставило пред риск функционирането на здравната система като цяло  и дейността на лечебните заведения.

На 11-и април 2020 г. започна поетапното въвеждане на контролно-пропускателен режим на територията на определени квартали в столицата, населени с компактно циганско населени – кв. „Факултета“, кв. „Христо Ботев“ и други. Мотивът за това е, че има масови и системни нарушения на препоръките за социална изолация на забраната гражданите да се събират на групи, без да спазват дистанцията от 2 метра. Тази мярка може да бъде оценена като правилна с оглед недопускането на събиране на голям брой хора заедно на едно място. Отчитаме и факта, че в тези квартали рискът е значително по-голям поради ниското ниво на хигиена, наличието на значителен брой хора, живеещи при голяма плътност на единица площ, ниската здравна култура на населяващите тези квартали, както и липсата на законни водопровод и канализация. Всичко това прави подобни квартали и махали изключително рискови от бързо и мащабно разпространение на инфекциозни заболявания. Показателни са случаите от минали години с разпространението на морбили и хепатит А.

Вземайки предвид това, отчитаме, че съществува още един фактор, който е предпоставка за разнасяне на заразата, както и за нарушения по смисъла на ЗДвП и нарушения на обществения ред. След обявяване на извънредното положение прави впечатление, че лица, управляващи ППС с животинска тяга, безконтролно обикалят из столичните райони, развивайки дейност по събиране и транспортиране на отпадъци (абсолютно незаконно, разбира се). Увеличават се сигналите за такива ППС в районите „Надежда“, „Младост“, „Слатина“, както и в други столични райони. Водачите на такива ППС и съпътстващите ги лица освен, че масово се движат в нарушение на ЗДвП, ровят по контейнерите за отпадъци, товарят, пренасят и транспортират отпадъци, с което създават риск както за себе си, така и за общественото здраве. В този смисъл тази дейност може да бъде оценена като високо рискова по отношение на разпространението на инфекциозни заболявания, в т.ч. КОВИД-19.

Налице е и една трайна тенденция тези ППС да се управляват от непълнолетни, дори от малолетни лица, което създава предпоставки за тежки пътно-транспортни произшествия, тъй като те категорично не познават ЗДвП. От друга страна самите ППС в болшинството от случаите не отговарят на изискванията на ЗДвП за оборудването им с отразителни светлини по смисъла на чл. 71, ал. 1 от ЗДвП, както и не отговарят на въведеното с императивна правна норма изиксване по чл. 147, ал. 1 от ЗДвП за регистрация и техническа изправност.

Подобен е и казуса с ползваните от същата или подобна категория лица ППС без двигател – колички с ширина над 1 м. те също се ползват за товарене, пренасяне на отпадъци, което особено в тази ситуация представлява риск от разнасяне на зарази.

За съжаление посочените категории лица са предпоставка за разнасяне на вируса, заради който е въведено извънредното положение, а контрола върху тях е отслабен, дори липсва. Смятаме, че тази ситуация не може да бъде търпяна, съответно компетентните органи следва да вземат решение подобни дейности да бъдат преустановени.

Поради това  предлагаме да бъде издадена заповед за забрана на ППС с животинска тяга на територията на Столична община. Контролът да бъде възложен на Столичен инспекторат и Общинска полиция, като се възложи на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ да транспортира животните до ОП „Екоравновесие“, а общинското предприятие да се грижи за тях до отмяна на извънредното положение.

Отделно от това предлагаме да се забрани движението с ППС без двигател (колички), които са широки над 1 метър.

Считаме, че едни помощни мерки ще спомогнат за постигане на по-добра обществена хигиена, както и ще ограничи възможността за разпространение на зарази, което е една от целите на въведеното извънредно положение. Горното може да бъде сторено чрез изготвяне на мотивирано предложение и решение на Общинския щаб, създаден във връзка с кризата.

13.04.2020 г.                                                                                         С уважение:

гр. София                                                                                              Б. Иванов

К. Контрера


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4