Информационна среща в ОКИ “Надежда” събира представители на обществени съвети и училищни настоятелства

Информационна среща в ОКИ “Надежда” събира представители на обществени съвети и училищни настоятелства

На 28.06.2018 г. (четвъртък),в 18.00 часа, в залата на ОКИ – Надежда (бул. Ломско шосе 2) се организира информационна среща с представители на обществените съвети и училищните настоятелства към образователните обекти, част от проект: „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014-2020“.

Поканени са представители на обществените съвети и училищните настоятелства в следните училища: 15 СУ “Адам Мицкевич”, 16 ОУ “Райко Жинзифов”, 54 СУ “Иван Рилски” и 101 СУ “Бачо Киро”, както и представители на обществените съвети в следните детски градини: 15 ДГ “Чучулига”, 27 ДГ “Детска китка”, 90 ДГ “Веса Паспалеева” , 115 ДГ “Осми март”, 170 ДГ “Пчелица”. Заинтересовани страни в обхвата на проекта (родители на деца от ДГ и училищата, служители, граждани) също имат възможност да присъстват и да получат информация за предстоящите ремонтни действия.

На срещата ще присъства г-жа Марина Белчева, ръководител Екип по управление на проекта, представители на районна администрация “Надежда”, Дирекция „ЖОСТЕЕ”, Дирекция „Образование“ и Дирекция „Европейски програми и проекти“ на Столична община, както и директорите на детските градини и училищата, в обхвата на проекта.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4