Изследователска разходка по маршрута на Зеления коридор

Изследователска разходка по маршрута на Зеления коридор

Представители на екипа по проект „URBiNAT” и служители от администрацията на столичния район „Надежда“ се включиха в „Изследователска разходка“ по маршрута на бъдещия „Зелен коридор“ по проекта. URBiNAT е насочен към обновяване и интеграция на градски райони чрез прилагане на природосъобразни решения в четири области: енергия, вода, зеленина/ природа и храна/природа.

Основната цел е да се подобри градската среда чрез проектиране и реализиране на „Зелен здравословен коридор“ – базирана на природата иновативна структура. Проектът се финансира по Програма „Хоризонт 2020“ на ЕС.

Целта на „Изследователската разходка“ беше да се проследи общата рамка на проекта на терен и да се даде възможност за конкретни експертни идеи от страна всеки служител. В работната група се включиха представители на Университета по архитектура, строителство и геодезия, ОП „Софпроект-ОГП“, Столична община и служители от администрацията на район „Надежда“.
По време на „разходката“ служителите картираха местата, които биха могли да се променят и да придобият нов привлекателен вид със средствата по проекта. Важни теми за анализ и последващи решения според участниците са: нови паркоместа, реновиране на съществуващи и изграждане на нови детски площадки и места за отдих по трасето.

По маршрута на бъдещия „Зелен коридор“ преминаха и представители на ученическия парламент на 153 Спортно училище „Неофит Рилски“ в район „Надежда“ и техният ръководител г-жа Таня Троянова. Учениците картираха и анализираха основните публични пространства, част от коридора, в кварталите „Триъгълника“, „Надежда 2“, „Толстой“ и „Свобода“.

„Имаме желание да бъдем активни участници в реновирането на градската среда и да бъдем част от „зеленото“ развитие на район „Надежда“, споделиха младежите по време на мероприятието. Те изразиха готовност за участие във фокус групи по интересни и важни за младите хора от района теми, сред които
здравословният начин на живот и възможностите за спорт, отдих и забавление в свободното време.
Освен София, проектният консорциум включва още два водещи града – Порто (Португалия) и Нант (Франция) и градове последователи – Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения).

Координатор на проекта е Центърът за социални изследвания към Университет Коимбра, Португалия. УАСГ е академичен партньор на СО, а Асоциацията за развитие на София ще участва в организацията и провеждането на обществените обсъждания и в популяризиране на дейностите по проекта. За всеки от водещите градове в проекта – Порто (Португалия), Нант (Франция) и София, програмата на ЕС предвижда средства за реализация на екологични урбанистични решения в избран градски район.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4