Обществено обсъждане разпали страстите в “Надежда”

Обществено обсъждане разпали страстите в “Надежда”

Близо 2 часа продължи общественото обсъждане на задание на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на ИПР и ПЗ  на м. Северен парк, в частта, която попада в административните граници на район „Надежда“.

Присъстваха главният архитет на София Здравко Здравков и кметът на район “Надежда” инж. Димитър Димов.

Доста разгорещени бяха дебатите в залата на Общинския културен институт. Бяха разменени остри реплики, дори прехвърчаха и обиди между участниците. Наложи се на няколко пъти водещата да заплашва с изгонване най-разпалените и недисциплинирани граждани.

 

Общественото обсъждане се извърши на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 2.4. от Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.

Проектът ще бъде изложен в стая 206, етаж 2, на адрес ул.: „Кирил Дрангов“ 55, като допълнителна информация по време на изготвяне на становищата ще предоставя арх. Люба Лукова, главен архитект на район „Надежда“.

Писмени становища по проекто-заданието могат да се подават в срок до 14.12.2018 г. включително, по реда на чл. 16, ал. 1 от НРНПООСО в Деловодство на район „Надежда“ на ул. „Кирил Дрангов“ 55.

Заключителната обществена дискусия ще се проведе на 18. 12. 2018 г., от 17.00 ч.  в Заседателната зала на сградата на районна администрация на адрес : ул. „Кирил Дрангов“ №55.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4