Район „Надежда“  показа как да „Общуваме с надежда и доверие за развитието на детските градини“

Район „Надежда“  показа как да „Общуваме с надежда и доверие за развитието на детските градини“

По инициатива на столичния райн „Надежда“ в 172-а детска градина  стартира интересен политен проект. Инициативата включва психологическо проучване сред родителите и децата  в избрани втора, трета и четвърта градинска възрастови групи.

„След внимателен анализ на ситуацията в детските градини и след реализиран обход на 12 образователни обекта ние поканихме екип от професионалисти, които да реализират идеята. При успех планираме да разширим обхвата в други детски градини, обясниха организаторите пред „Витоша Нюз“ – Детската градина е подбранаекип, директор, вътрешни психолози, удобна образователна среда“.

Район „Надежда“ покани за  ръководител и организатор на проекта Ани Владимирова, специалист Психология и Педагогикапроф. Йоана Янкулова,  Катедра  „Социална, трудова и педагогическа психология“ в СУ „Св. Климент Охридски”  и Александра Петрова, детски психолог.

Основните цели на проекта са подобряване на работата в детските градини и на доверието и комуникацията „родители – учители“ чрез проучване и препоръки в три посоки:

-Актуална оценка на познавателния, емоционален и поведенчески ресурс на децата
– Оценка на личностната и професионална кондиция на учителите и другия персонал
-Проучване и подобряване на комуникацията и взаимодействието учители – родители във възпитателния процес на децата

Пилотното изследване стартира на 24 март 2018 г. и ще продължи два месеца, разпределени поравно в  един месец активна работна фаза и  един месец заключителен етап за анализи и изводи.

Бяха реализирани до момента две  „Училища за родители“  и един  съботен тренинг за учители. С децата се работи по предварителен график, от екип психолози, без да се нарушава игровата им дейност.

Екипите извършват  индивидуално и групово изследване на деца и учители, теоретична подготовка и тренингова работа с учители и родители.

В дейностите са заложени индивидуална оценка на децата и препоръки за учители и родители. Преди завършването на финалния етап от проекта ще бъде дадена възможност за обратна връзка от учители и родители за степента на удовлетвореност и мотивация за работа от страна на персонала, както и нивото  на сигурност и мотивация за сътрудничество от страна на родителите.

 

Вижте повече подробности за проекта на район “Надежда” – ТУК!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4