Излезе наръчник за интеграция на граждани от трети страни

Излезе Наръчник за интеграция на граждани от трети страни. Първата част на наръчника представлява обобщена методика за обучение за успешна интеграция на граждани на трети страни, както и набор от обучителни методи и дейности, които могат да се използват за обучение на представители на заинтересованите страни. След описание на цялостната методология са описани палитра от конкретни обучителни дейности, които са твърдо основани на работа в групи и участие.

Втората част съдържа описание на добри практики от различни европейски градове, свързани с успешната интеграция на мигранти. Всички градове се стремят да постигнат успех в трансформиращата се глобална политическа икономика и всички те се борят с предизвикателствата, пред които са изправени.
Едни от определените и признати от всички критерии за успех са способността за привличане на талантливи и способни хора и изграждането на балансирани и сплотени човешки ресурси, които са
необходими за съвременната икономика.

Съставителство: Севдалина Войнова, изработен благодарение на приноса и на Светлана Ломева, доц. Анна Кръстева, Деница Лозанова, Евелина Стайкова, Илдико Отова и Ваня Иванова.

Наръчникът е създаден като част от проект «София – град на многообразието» на Столична община

Целият наръчник можете да свалите от тук – narychnik-1

Categories: България

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4