Правят “смарт” класни стаи в училища и детски градини

Сред мерките, които правителството одобри по плана за образование за 2016-2017 г., попада оборудването на класни стаи с мултимедийна техника, предоставяща възможност за показването на презентации по природни и математически науки в часовете. Това цели да предотврати ранно напускане на училища и детски градини от децата. Ключова в това направление ще е системата за ранно предупреждение за отпадащи от образователните институции, която предстои да бъде внедрена и да заработи.

По този начин ще бъде осигурена достоверна информация за деца, които има риск да отпаднат от образователната система. Очаква се мярката за събиране на данни и предупреждение да активизира отговорните институции и лица, които да се погрижат за учениците, попадащи сред онези, застрашени от ранно прекъсване на образованието. Друга мярка ще помага на учениците, попадащи в рисковия дял на ранно отпадналите от училище да се ориентират кариерно преди връстниците си.

Categories: България

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4