В „Надежда“ стартира проект „Дигитални умения за развитие на младите хора“

В „Надежда“ стартира проект „Дигитални умения за развитие на младите хора“

Стартира проект„Дигитални умения за развитие на младите хора в Надежда” – нова форма на сътрудничество между местната администрация, гражданският сектор и образователните институции. Проектът спечели финансиране по Програма „Европа“ на Столична община.

Ще бъде реализиран на територията на район “Надежда” в партньорство между: Сдружение „Надежда-ЦРД”, Център за изкуства, култура и образование “София” , Сдружение с нестопанска цел Заедно сме Надежда“ и районна администрация “Надежда”.

Проектът включва серия от дейности, които създават условия за личностно развитие и кариерно израстване на младите хора, натрупването на ценен социален и професионален опит, приложим в бъдеще според икономическите, социални и културни особености на града ни. Той е пряко ориентиран към развитието на едни от най-актуалните умения, които младите хора трябва да притежават – дигиталните умения. Ще надградим предлаганите образователни дейности, които съществуват до момента.

Предвидена е обучителна програма с екип от осем обучители, които ще проведат шест семинара и четири обучения по актуални теми, според насоките в Рамката DigComp. Екипът на проекта предвижда да включи младежи на възраст между 15 и 29 години. Заложени са обучителни и информационни дейности, насочени към всички категории младежи, с цел отговор на техните специфични нужди.

Служители на район „Надежда“ ще участват в семинар на тема: „Дигитална трансформация – професионална и бизнес еволюция”, чрез който ще бъдат дадени конкретни насоки за работа и подобряване на услугите.

В проекта ще се развиват нови модели на взаимодействие между местната власт и обществени организации за представяне на иновативни образователни дейности и използването на технологиите и услугите на Столична община в полза на младите хора като активна движеща сила. За първи път се осъществява партньорство между две активни НПО, които обединяват усилията на граждани за подобряване на живота, градската среда и повишаване на гражданската активност.

Продължителността е пет месеца – от 20.06.2021 г. до 30.11.2021 г.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4