На „Лазарица“ в Елин Пелин

На „Лазарица“ в Елин Пелин

Националният фолклорен празник „Лазарица“ се провежда всяка година под патронажа на Кмета на Община Елин Пелин като част от Културния календар на общината. Тази година VIII-то издание на НФФ „Лазарица“ ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки на 17 април 2021 г.

Обхваща пролетните празници Сирни Заговезни, Благовещение, Лазаровден, Цветница, Великден и Гергьовден.

➥ Цели на фестивала:

✿ Да съхрани за поколенията богатите фолклорни традиции, да обнови и обогати националното ни обредно, танцово и песенно културно наследство;

✿ Да стимулира процесите на съхраняване и популяризиране на местната и регионална специфика на пролетната обредност, като част от системата на фолклорната култура и мястото ѝ в съвременните културни процеси;

✿ Да провокира интереса на децата и младежите към усвояване на местната фолклорна традиция.

В рамките на регламента се възпроизвеждат пролетни обичаи, пролетни игри и танци, традиционни песенни образци с подчертана локална/местна специфика, обработени танци и песни.

➥ Условия за участие и участници:

Във фестивала могат да вземат участие детски, младежки и колективи от възрастни от региона и страната, които са подали заявка по образец в определения срок.

➥ В програмата те може да се включат с:

– възпроизвеждане на пролетни обреди или фрагменти от пролетен обред (празник);

– изпълнение на пролетни обредни песни, свързани с посочените празници;

– изпълнение на обреден танц от конкретен пролетен обичай;

– изпълнение на обработени фолклорни танци и песни, свързани с посочените празници.

➥ Фестивалът има конкурсен характер. Класираните на първо място в отделните категории получават плакет, а второ и трето място – грамоти. Всички участници получават диплом за участие.

➥ Организаторите имат право да записват и отразяват фестивала.

➥ Организаторите осигуряват закуски и вода на участниците.

➥ Транспортните разходи на групите са за сметка на участниците.

➥ Съставите, желаещи да участват попълват формуляр за участие, който може да се изтегли от eлектронен адрес на Община Елин Пелин: www.elinpelin.bg или да се изиска от e-mail: oksdelinpelin@gmail.com и да се изпрати най-късно до 2 април 2021 г. по един от следните начини: пощенски адрес: 2100, гр. Елин Пелин, пл. “Независимост” №1, Отдел “Образование, хуманитарни и социални дейности”, Община Елин Пелин или по електронен път на адрес: oksdelinpelin@gmail.com.

➥ Телефони за връзка: 0725/68633; 0725/68628, 0893441474; 0893441401;

➥ За участие във фестивала се канят обредни групи, танцови колективи, певчески групи, индивидуални изпълнители певци, инструментални групи за съпровод.

➥ Повече информация може да намерите в статута и регламент за фестивала, който е публикуван на официалния сайт на Община Елин Пелин.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4