Министър Вълчев и Кастрева възхитени от учениците в 15 СУ , похвалиха и кмета инж. Димов

Министър Вълчев и Кастрева възхитени от учениците в 15 СУ , похвалиха и кмета инж. Димов

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, началникът на РУО-София град д-р Ваня Кастрева и заместник-кметът на район „Надежда“ Виктория Раловска-Павлова посетиха 15 СУ „Адам Мицкевич“.

Екипът на училището представи резултатите от двегодишната интеграция на STEM лаборатория и 13 интерактивни дъски в образователния процес. В рамките на посещението гостите разгледаха изцяло обновената сграда на 15 СУ „Адам Мицкевич“, реализирана по проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от ОП „Региони в растеж 2014-2020“.

„Дигитализацията на учебния процес е начин да надграждаме традиционния образователен модел. Виждам изградени дигитални умения сред учениците и учителите в 15 СУ „Адам Мицкевич“, а това е особено важно в днешното динамично време.“, каза министър Красимир Вълчев.

– Смятам, че човешкият ресурс в сферата на образованието е най-важен. Ако имаме добри учители, ще имаме и добри специалисти в други области. Искаме да мотивираме най-добрите ученици да станат учители, затова се радвам, че интересът и конкуренцията между кандидат-студентите за педагогическите специалности е повишен.“

Вълчев коментира параметрите на Бюджет 2021 в сектор „Образование“, като подчерта, че това е инвестиция в хората. „Стремим се учителските заплати да са 125-130% от средната заплата за страната“, каза образователният министър.

Началникът на РУО-София град д-р Ваня Кастрева заяви, че системата на образованието е достатъчно дисциплинирана. “Вярвам в професионализма и отговорното отношение на колегите в училищата и детските градини към въведените противоепидемични мерки. Нужно е да гарантираме добра информираност на родителите, за да получим доверието им по ключовите теми в сектор „Образование“., каза тя.

По време на срещата и с децата от начален етап на образование в 15 СУ „Адам Мицкевич“, д-р Кастрева подчерта, че изпитите за национално външно оценяване в 4 клас трябва да се възприемат от децата като състезание. „Вие имате достатъчно знания и умения, забравете страха от изпитния формат и покажете най-доброто от себе си.“, беше нейният призив към четвъртокласниците .

“Поздравявам кмета инж. Димитър Димов за мащабната промяна в образователния облик в район „Надежда“ . Няма друг столичен район с повече обновени училища и детски градини по Интегрирания план за развитие на гр. София“, допълни тя.

„Всички учители в 15 СУ „Адам Мицкевич“ имат осигурени дигитални устройства, с което гарантираме качествен образователен процес в онлайн среда. Работим активно, за да се наредим сред образователните лидери – иновативните училища в България.“, каза Ваня Минева, директор на училището. Тя подчерта, че STEM методът на преподаване (Science – Technology – Engineering – Mathematics) се приема отлично от децата поради възможността за активното им участие и обучение чрез практическо приложение в областта на природните науки. Сред многобройните проекти, по които работи училището, е и пилотният проект „Училище в облака. 1:1“, стартирал по инициатива на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.

Основната му цел е развитие на дигитално образование в София, с който се осигурява подготовка на училищни екипи от 20 училища. Това ще е и първата програма за внедряване на модела „Едно към едно“ в общински училища. Целта е да бъде приложен в повече училища, което да се превърне в истински път към тяхната дигитална трансформация.

Заместник-кметът на район „Надежда“ Виктория Раловска-Павлова подчерта, че развитието на 15 СУ „Адам Мицкевич“ е видимо и в него вече се обучават над 500 деца. „Днес се срещнах с много мотивирани ученици и учители. Видях истински лидери, отворени за нови идеи и проекти в сферата на образованието. Дигиталната трансформация на учебния процес е сигурна стъпка към образованието на бъдещето. Поздравявам целия екип на 15 СУ „Адам Мицкевич“ за устойчивия растеж и визията за качествен образователен процес, отговарящ на нуждите на XXI век. Вярвам, че добрите примери трябва да бъдат споделяни“, каза Раловска-Павлова.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4