НЧ „Отец Паисий – 1930“  даде старт на нов проект

НЧ „Отец Паисий – 1930“  даде старт на нов проект

Със своя проект „Подарък за рожден ден” НЧ „Отец Паисий – 1930” ще се включи в СП „Култура” 2020г. По този повод беше представена книга, която отбеляза 90-годишнината от създаването на читалището.

Книгата „90 години Народно читалище „Отец Паисий-1930  като част от културно наследство като съграждащ елемент на българската национална идентичност и като важна част от многообразието на европейското наследство“.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани конкурс на детска рисунка за ученици от 98 НУ „Св.Св.Кирил и Методий”, срещи с дейци на културата и литературата.  Изложба с историята на НЧ”Отец Паисий-1930” ще бъде представена в фоайето на ОКИ „Надежда”, премиера и представяне на книгата с историята на читалището , която бъде направена подарък/разпространена/ в деня на събитието на участници и публики в проекта и също награден фонд на конкурса за детска рисунка.

С реализирането на проекта НЧ „Отец Паисий – 1930 ” се стреми да представи културно наследство на кв.Илиянци и изконните български ценности.

Проектът ще се реализира в периферен район на столицата, което ще разнообрази културната програма на СО”Надежда”. Насърчаване на културата и образованието на младите и хората от третата възраст и активното им включване в културния живот на столицата.

Проектът ще се реализира в сътрудничество с традиционни партньор на читалището като СО „Надежда”, ОКИ „Надежда”, 98НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, „СКАТ” ООД, сайтът vitoshanews.com, които подкрепят идеята. Това ще доведе до установяването на трайни контакти между културни и образователни институции в периферен район на столицата и генериране на бъдещи проекти.

Също така, в рамките на проекта, ще бъде реализиран културен продукт – книга, която ще може да бъде представяна и в бъдеще пред разнообразна публика в страната и чужбина. Проектът ще докаже своето присъствие в културния живот на район „Надежда” и Столична община.

Регулярна информация относно нашата дейност ще бъде публикувана на Фейсбук страницата на НЧ “Отец Паисий – 1930”, СО”Надежда”, СП”Култура”, „Софийски вестник”, телевизия „СКАТ“ и сайта vitoshanews.com.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на СП”Култура”.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4