15 одобрени проекта по програма “Зелена София” за район “Надежда”

15 одобрени проекта по програма “Зелена София” за район “Надежда”

Всички 15 проектни предложения на представители на район “Надежда” са одобрени от комисията на Програма “Зелена София” 2018.

Общо 177 проекта са финансирани в рамките на Програмата, на територията на Столична община.

Програма “Зелена София” предоставя възможност за обновяване, озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете зелените площи.
От 2011 г. до момента на територията на Столична община, са обновени над 700 междублокови пространства в рамките на Програма “Зелена София”,
На представителите на одобрените проекти Столична община предоставя безвъзмездно дървесна и храстова растителност, цветя и тревна смеска, паркова мебел и материали за ремонт – талпи, боя, пясък и др, и инструменти – мотики, лопати и др.
Поздравяваме бенефициентите през 2018 г. от район “Надежда”:

Списък на одобрените проекти от район “Надежда”
Списък на всички одобрени проекти тук


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4