Нерде джендър, нерде насилие… (+Пълен текст на Истанбулската конвенция)

Фейсбук пенкилери и капацитети се изказваха язвително колко глупави и наивни били всички, които имат резерви спрямо Истанбулската конвенция, как ставало дума само за защита на жените от насилие и т.н.

Интересно, след като става дума само за благородната кауза „борба с домашното насилие”, какво точно правят следните организации в междуведомствената работна група за въвеждане в българското законодателство на конвенцията:

1. Младежка ЛБГТ организация „Действие”

2. Фондация „Джендър алтернативи”

3. „Български център за джендър изследвания”

4. Български хелзинкски комитет

Три от общо 9-те неправителствени организации в междуведомствената група са строго профилирани в „джендър” и ЛБГТ. Четвъртата е печално известният Хелзинкски комитет.
Та защо след като всичко било за домашното насилие срещу жени и за никакви „джендъри” не ставало дума, то почти половината от НПО-тата в тази работна група по въвеждане на Конвенцията са все с „джендър” и ЛБГТ профили? Какво мислят иначе саркастичните фейсбук пенкилери и философи? Могат ли да сметнат 2+2 или не могат?

Вижте пълният текст на Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, т.нар. Истанбулската конвенция ТУК – https://rm.coe.int/168046246f

Преди няколко месеца популярният „герой” Динко преби приятелката си. Лицето на момичето беше в синини, както се виждаше и от телевизионната камера. Тя заяви, че това се е случвало многократно. Самият Динко чистосърдечно си призна в национален ефир: „Вий ако видйитйе жина ви да праща голи снимки не некакъв, няма ли да й ударити идин шамар?”
Последствията за Динко от всичко това бяха едно обикновено привикване и разговор в МВР. На базата на сегашното законодателство има един куп членове и алинеи, по които Динко може да бъде осъден за насилие срещу приятелката си.
(Справка: Закон за защита от домашното насилие, изм. ДВ бр. 102 от 2009 г., Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие, в сила от 2010 г., приет с ПМС №113 от 2010 г., Закон за равнопоставеност на жените и мъжете, обн. ДВ. бр. 33 от април 2016 г., разпоредбите на НК за правата на личността и престъпления против личността).

Динко обаче не е осъден, както и стотици други динковци.
Въпросът е как легендарната Истанбулска конвенция ще промени това и ще доведе до присъди за динковците? След като въпреки наличието на един куп закони, правораздавателните органи си затварят очите, как точно тази Конвенция ще ги принуди да започнат да си изпълняват функциите нормално и неселективно?

Щом са толкова чудотворни тези конвенции, да вземем да приемем „Конвенция за борба с корупцията”, „Конвеция за борба с организираната престъпност” и т.н.

Аз като умерен песимист ще кажа, че и след тази Конвенция Динко и динковците ще продължат безнаказано да упражняват домашно насилие. Но един куп НПО-та и бюрократи ще се изхранват покрай тази Конвенция, а сума ти политици ще се бият в гърдите и ще се хвалят по медиите.

„Който е против Граждани за Европейско Развитие на България е враг на европейското развитие на България” – общо взето такова е мисленето на тези, които смятат, че който е против Истанбулската конвенция, е против борбата с насилието над жени.

Ето и текстовете в Конвенцията, които будят особено притеснение сред около 20 % от хората:

«Съгласно чл. 3 б. «В» от Конвенцията „пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.

Съгласно чл.12, б .а страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за алоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.

Член 14 ,1 Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища».

*Коментарът е от фейсбук страницата на автора Тихомир Чергов
*Присъстват и статистически данни
*Заглавието е на редакцията

Вижте пълният текст на Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, т.нар. Истанбулската конвенция ТУК – https://rm.coe.int/168046246f


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/vitoojld/public_html/wp-content/themes/novomag-theme/includes/single/post-tags.php on line 4