Незаконно гето се оформя в кв. “Бенковски”

Незаконно гето се оформя в кв. “Бенковски”

Ново незаконно ромско гето се оформя с столицата. За това алармира общинският съветник от ВМРО Карлос Контрера.

“Внесох сигнал до кмета на столицата Васил Терзиев и до кмета на район “Сердика” – Момчил Даскалов, за сформиращо се гето в кв. “Бенковски” на ул. “Биримирски извор”. Жители на квартала ме сезираха, че в общински имот са настанени или се самонастаняват неизвестни лица. Поставени са и фургони. Част от появилите се са от циганското гето на ул. “Градините” от съседния квартал “Орландовци”.

Настоявам за незабавни проверки от централната и районната администрация, за да не се появи поредното гето. Искам и ясни и точни отговори кой и защо е допуснал на общински имот, който не е за жилищни нужди да възниква поселище”, съобщи Контрера.

Ето и целия текст на сигнала:
“Уважаеми г-н Терзиев,
Уважаеми г-н Даскалов,
Сезирам Ви с оплаквания на жители на кв. „Бенковски“, столичен район „Сердика“, които ме сигнализираха, че на терен общинска собственост са поставени фургони и в тях живеят лица, за които се предполага, че са се самонастанили. Става дума за общински имот, намиращ се на административен адрес: гр. София, район „Сердика“, ул. Биримирски извор № 64-68. Това се е случило в рамките на изминалите две до три седмици, като живущи в квартала недоумяват как и на какво основание там се заселват хора, кой и как е поставил въпросните фургони, дадено ли е разрешение за това от общинската администрация или не е.
Сред лицата, които са се настанили в имота и, които пребивават и в момента там, са разпознати такива, които са обитавали циганското гето на ул. „Градините“ в кв. Орландовци.

Оплакванията са, че лица, населяващи въпросния общински терен притесняват живущите в квартала, регистрирани са вече няколко опита за кражби от дворове и къщи.

С оглед на изясняване на ситуацията настоявам за извършване на незабавна проверка и установяване кои лица, на какво основание обитават общинския имот на ул. Биримирски извор 64-68. Давано ли е разрешение от район „Сердика“ или от Столична община там да се поставят фургони и преместваеми обекти? Издавани ли са заповеди за настаняване на лица там? Защо имотът не се стопанисва, както е редно, от районната администрация, а е допуснато да започне да се превръща в сметище и поредното гето? На какво основание и от кого там се ползват електричество и водоснабдяване и кой ще заплаща тези разходи?
Моля да бъда уведомен писмено за предприетите мерки, както и да ми бъдат предоставени протоколите от извършените проверки на терен.”