Освободи се от старите мебели и матраци! Дай ги за рециклиране!

Освободи се от старите мебели и матраци! Дай ги за рециклиране!

Столичната община организира пунктове за събиране на отпадъци от мебели от домакинствата. За първи път, освен стари мебели, се събират и използвани матраци.
Мобилен пункт ще бъде отворен на 5 юни, сряда, от 10:00 до 20:00 часа в жк. „Надежда“ 1, паркинг пред бл. 138

Разделното събиране на отпадъците, повторната употреба, намаляване на депонирането, ограничаване на нерегламентираните сметища и предотвратяване на замърсяването на въздуха с незаконно изгаряне са основни приоритети на Столичната община в устойчивото управление на отпадъците.
Кампанията „Освободи се от старите мебели и матраци! Дай ги за рециклиране!“ е организирана в сътрудничество с Кроношпан – България и Столичното предприятие за третиране на отпадъци.

Събирането на едрогабаритни отпадъци в София, по принцип, се осъществява като домакинствата ги оставят до сивите контейнери за смесен битов отпадък в точно определени дни и по график за всеки район се извозват.
Тази година предоставяме още една възможност за събирането и оползотворяването на тези отпадъци в периода на пролетното почистване чрез мобилните пунктове.

С помощта на партньорите в кампанията събраните мебели и матраци се връщат обратно в икономиката или като материали в редица индустрии, или за повторна употреба след предварителна подготовка. С това се пестят ресурси и въглеродни емисии с всички ползи за околната и градската среда.

Пунктове за събиране на отпадъци от мебели от домакинства ще бъдат разширени и в други столични райони.

ГРАФИК на пунктове за събиране на отпадъци от мебели и матраци от домакинствата, които ще работят от 10:00 до 20:00 часа.