Пръскане срещу кърлежи и ларвицидна обработка на водните обекти в “Надежда” (СНИМКИ)

Пръскане срещу кърлежи и ларвицидна обработка на водните обекти в “Надежда” (СНИМКИ)

През нощта на 11 срещу 12 април бяха обработени срещу кърлежи (дезакаризация) всички тревни площи в междублоковите пространства на територията на район “Надежда”.

Третираните терени се обозначават – вид и дата на обработката, карантинен период, име на фирма-изпълнител и телефон за контакт .
Графикът е съобразен с необходимостта от благоприятни климатични условия за постигане на максимална ефективност на препаратите – температура, влажност и др.
Контрол върху дейносття се извършва от експерт на район “Надежда”, Столична община и столичното РЗИ.

На 11 април 2024 г. беше извършена ларвицидна обработка на водните обекти, разположени на територията на район “Надежда”.
Ларвицидната обработка обхваща временни и постоянни биотопи на комари – водоеми, напоителни съоръжения и др.
След приключване на ларвицидната обработка, предстоят и периодични обработки срещу комари.
Използвани са биоцидни препарати, включени в списъка с разрешените за утотреба в България.