“Кои са героите в нашия живот?” питат в три училища

“Кои са героите в нашия живот?” питат в три училища

В още три училища на територията на район “Надежда” – 63 ОУ “Христо Ботев”, 15 СУ “Адам Мицкевич” и 153 СУ “Неофит Рилски” завърши програмата „Кои са героите в нашия живот?“.

Учениците се пренесоха в миналото на нашия народ, обогатиха познанията си за великите подвизи на прадедите ни и се замислиха за своите постъпки и идоли.
Всички ученици взеха активно участие в дискусиите и казусите.

По пътя на познанието, те достигнаха до най-важния извод – завещаните от великите българи ценности, съвети, насоки и поучения са актуални и днес.