15 СУ се радва на учебна оранжерия и зелена класна стая (СНИМКИ)

15 СУ се радва на учебна оранжерия и зелена класна стая (СНИМКИ)

Учебната оранжерия и зелена класна стая, изградена в двора на 15 СУ „Адам Мицкевич“ като част от “Зеления коридор на здравето”, открихме заедно с Здравко Здравков – главен архитект на Столична община и ръководител на проекта, Емилия Лазарова – заместник-министър на образованието и науката, Ваня Кастрева – началник на Регионалното управление на образованието и Ваня Минева – директор на 15 СУ „Адам Мицкевич“ .

Учебната оранжерия и зелена класна стая отговаря на съвременните образователни потребности на учениците и е вдъхновена от проведените между тях и екипа на УРБиНАТ срещи. Проектирана е от експерти на IAAC /Institute for Advanced Architecture of Catalonia – Институт за иновативна архитектура на Каталуния/, а строителството е дело на две български дружества – „Интерхолд“ ЕООД и „Спонец“ ООД. Оранжерията разполага с геотермална инсталация за отопление, захранвана от минералния извор в двора на училището.

 

Поливната система е дело на испанското дружество NGS /New Growing System/. Заедно с IAAC, те са сред партньорите на Столична община в проектния консорциум на УРБиНАТ.
Зеленият коридор на здравето представлява пешеходен маршрут с дължина от около 3 км, който свързва парк „Надежда“ със Северен парк. По протежението му са разположени четири основни зони за намеса с насищане на разнородни обществени обекти за рекреация, култура и спорт на открито.

Зеленият коридор започва от реконструирания мост при парк „Надежда“ и продължава към зона „Зелен амфитеатър“, където е изградено открито обществено пространство, даващо възможност за организиране на събития, както и за отдих в паркова среда. Зона „Жива вода“ при 15. СУ „Адам Мицкевич“, където е разположена оранжерията, акцентира върху различни приложения на минералния извор в двора на училището. Сред елементите на зоната са и фитнес съоръжения на открито, както и кът за изложби. Следващата зона „Енергия за здраве“ включва реконструкция на детски площадки и възстановяване на мултифункционални спортни игрища. Наблизо е изграден и нов екопаркинг за автомобили и велосипеди. Четвъртата зона „Съвмясто“ е в непосредствена близост до Северния парк и приютява разнообразни кътове за отдих на открито и игри.

УРБиНАТ е международен научно-изследователски проект, в който София е един от водещите градове заедно с Порто (Португалия) и Нант (Франция), като в консорциума участват още градовете Брюксел (Белгия), Хойе Тааструп (Дания), Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения. Академичен партньор на Столична община е Университетът по архитектура, строителство и геодезия. Всички осъществени природосъобразни намеси в градската среда са плод на дългогодишни съвместни усилия от страна на гражданите на район „Надежда“, администрацията на Столична община и множество местни и чуждестранни експерти.

Бюджетът за реализиране на проекта е в размер на 1,2 млн. евро, като финансирането е 100% грант, предоставен по Програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.