“Уроци на сърцето” в “Надежда”

“Уроци на сърцето” в “Надежда”

Постоянната комисия за борба с противообществените прояви в район “Надежда”, СО организира обучение по програма „Уроци на сърцето” .

През настоящата учебна година Милена Дрончева, директор на 98 НУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Диана Момчева и Павел Денков разработиха и приложиха иновативен модел за превенция под надслов „Уроци на сърцето”.
Той дава възможност на подрастващите да участват в търсенето на изобретателни решения, креативни идеи, да се развиват без критики и предразсъдъци, чрез осезаемата подкрепа на ръководителя на Урока.
Първоначално, програмата стартира експериментално в една от подготвителните групи на училището. След отличните резултати, програмата вече се прилага и утвърждава в различни класове.

В резултат, район “Надежда” организира обучение на психолози и педагози за прилагането на модела “Уроци на сърцето” в образователните институции .
Кампанията акцентира на общочовешките добродетели, окуражава децата да погледнат на света и през емоциите си.
Взаимопомощта, толерантността към израстването и формирането на личността са едни от най-важните уроци на сърцето.