Стартира превантивната програма „Кои са героите в нашия живот?“ в 63 ОУ “Христо Ботев”

Стартира превантивната програма „Кои са героите в нашия живот?“ в 63 ОУ “Христо Ботев”

На 19 февруари МКБППМН СО район „Надежда”, съвместно с фондация “Общностъ Съ Идеалъ“ и УКП, стартира изпълнението на превантивната програма „Кои са героите в нашия живот?“ в 63 ОУ “Христо Ботев”.

В първия модул специално подбраното тематично занимание бе „Какво е героят?”. След като разгледахме качествата, моралните ценности и начина на мислене, присъщи за „героя“, направихме съпоставка с настоящето и анализирахме представите за герой и анти-герой.

Успяхме да накараме подрастващите да се замислят какви модели за подражание имат днес, да насърчим критичното мислене и креативността, което е от особено значение за изборите, които правим и себеосъзнаването.