Подобряването на пешеходната инфраструктура – приоритет в работата на район “Надежда” (СНИМКИ)

Подобряването на пешеходната инфраструктура – приоритет в работата на район “Надежда” (СНИМКИ)

Подобряването на пешеходната инфраструктура е един от приоритетите в работата на район “Надежда”.

Изпълняваме приетата през 2022 г. мащабна програма за изграждане и ремонт на тротоари в град София, която ще осигури ремонт на общо 700 000 кв.м. тротоари в целия град. Завършваме изграждането на тротоарната настилка на ул. “Възрожденска” в жк “Надежда” 1, в участъка от ул. “Кирил Дрангов” до ул. “Червено знаме”.

Реализирани са следните дейности:
✅️Поставена е 900 кв.м. настилка от унипаваж
✅️Обновеният тротоар е с 3,5 метра ширина
✅️Обособени са 2 джоба за клетки за съдове за разделно събиране на отпадъци
✅️Обособени са 6 броя посадъчни места за дървесна растителност

 

 

 

Продължаваме приоритетна работа по обновяване на тротоари около детски градини и училища.
В момента, се работи около 98 Начално училище “Св. Кирил и Методий” в кв. “Илиянци”, а след това ще се обновят тротоарите около 83 ДГ “Славейче” в кв. “Илиянци”.