Район „Надежда“ спечели проект за ново спортно игрище в 16 ОУ „Райко Жинзифов“

Район „Надежда“ спечели проект за ново спортно игрище в 16 ОУ „Райко Жинзифов“

Район “Надежда” спечели проект за изграждане на многофункционална спортна площадка за футбол, баскетбол и волейбол в двора на 16 Основно училище “Райко Жинзифов”. Това е пореден успех за екипа на администрацията, след успешно реализирания проект за ново спортно игрище в 15 СУ “Адам Мицкевич”.

Проектът за нова спортна площадка на 16 ОУ “Райко Жинзифов” e на стойност 199 989 лв. и се финансира от Министерство на образованието и науката. Той е част от Програмата за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общински училища (Модул 1).

Линк към одобрените проекти: https://web.mon.bg/bg/101317
Новопроектираната спортна площадка за футбол и волейбол ще бъде със специализирана настилка и размери 21.50 м на 42.00 метра, а допълнителната зона за баскетбол ще бъде с размери 15.00 на 28.00 метра. Предвижда се допълнително осветление на спортната площадка.
В 16 ОУ “Райко Жинзифов” учат 568 ученика от 1 до 7 клас, които вече ще имат пълноценни възможности за спорт и двигателна активност. След основния ремонт на сградата по ОП “Региони в растеж”, училището се нареди сред предпочитаните образователни институции в район “Надежда”.
Дворът на 16 ОУ “Райко Жинзифов” се използва и от децата ЦСОП “Едуард Сеген”, затова се надяваме двете учебни заведения да направят общ график за използване на спортните съоръжения.

„Благодаря на цялата администрация на район “Надежда” и ръководния екип на Столична община в мандат 2019-2023 г, които винаги са работили в синхрон за общите ни проектни идеи. Децата на район „Надежда“ са нашата мотивация да продължаваме да развиваме възможностите за по-добро образование, спорт и отдих в района.“, каза инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“.
През 2023 г., район „Надежда“ изгради и реновира рекордните 8 спортни площадки в училища и междублокови пространства.
Само 4 (четири) училища в град София са одобрени в модул 1 на Програмата на МОН. Пожелаваме успех в реализацията на проектите на 108 СУ “Никола Беловеждов”, 137 СУ “Ангел Кънчев” и 68 СУ “Академик Никола Обрешков”.