Административният офис на район “Надежда” е с нов адрес

Административният офис на район “Надежда” е с нов адрес

Считано от 11.12.2023 г. (понеделник), административният офис на район „Надежда“, Столична община се премества на адрес: жк „Надежда“ 2, ул. „Осми март“ № 6.
📌Линк към адреса: https://bit.ly/418xAb9
👉Новата сграда на районна администрация “Надежда” е на пешеходна близост до офисите на Данъчна служба -Надежда и Бюро за социални услуги – Надежда, които запазват местоположението си.

 

 

ℹ️Последният работен ден на администрацията на настоящия адрес ул. „Кирил Дрангов“ 55 ще бъде на 8.12.2023 г. (петък).
👉Приемният ден на всички отдели в район „Надежда“ се запазва – всеки четвъртък от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч. Информация за приемното време на кмета и заместник-кметовете, може да видите на интернет страницата ни: www.so-nadejda.com.
☎️Стационарните телефони на всички служители в администрацията запазват своите номера. При евентуален технически проблем с телефонните линии до края на месец декември, използвайте телефон: 02 937 76 76, Оперативен дежурен.
💻Напомняме на всички граждани, че при неспешни сигнали могат да използват е-mail: info@so-nadejda.com, както и дистанционните услуги на район „Надежда“, Столична община.