Нови 900 домакинства от “Надежда” се включиха в екологичен проект

Нови 900 домакинства от “Надежда” се включиха в екологичен проект

Нови 900 домакинства от жк „Надежда“ 1 ще имат възможност да се включат в разширения пилотен проект на Столична община за стимулиране на гражданското участие в процеса по рециклиране.

♻️Вече са изградени допълнителни 15 съоръжения тип „зелен остров“, които са на разположение на участниците.
ℹ️Обхватът на текущата кампания включва блоковете № 127, 129, 130, 137, 137А,138, 138А, 139, 140, 141, 143, 146, 154, 155, 156, 171, 171А, 172 (всички входове) и жилищни сгради разположени на ул. „Възрожденска, ул. „Жорж Дантон“, ул. „Дядо Иван Добрев“, ул. „Граничар“, ул.“Борислав“, ул. „Червено знаме“ и ул.“Старозагорско въстание“.
👏Първите 200 заинтересовани домакинства от жк „Надежда“ 1 вече получиха своите безплатни индивидуални съдове за разделно събиране на отпадъците и достъп до новите „зелени острови“. На 19.11.2023 г. (неделя), в 11.00 ч. предстои следващото раздаване на определените места: жк „Надежда“ 1, зад бл. 172, както и в жк „Надежда“ 1, междублоковото пространство между ул. „Калотина“ и бл. 138.


ℹ️Поетапно ще продължи информационната кампания за разделно събиране на отпадъци и раздаването на съдове, като при интерес за включване може са свържете с нас по следните начиин:

Телефони за връзка:
Александра Мирчева, еколог , 02 495 11 62
Петя Илиева, отдел „КДПП“ , 02 495 11 37
е-mail: info@so-nadejda.com

💚Проектът стартира през 2019 г. и до момента 600 домакинства активно участваха в успешната му реализация.
Благодаря на жителите на район „Надежда“, с които заедно постигаме устойчиво управление на отпадъците. Правилно събраните отпадъци, се преработват и добиват нов живот. По този начин гарантираме опазването на околната среда и съхраняваме ресурс за поколенията след нас. Друга успешна инициатива на Столична община в този сектор, е предоставянето на контейнери за разделно събиране в детските градини и училищата – с образователна цел.
🙏В резултат на пилотната инициатива на територията на район „Надежда“, се установи високо качество на разделно събиране на отпадъци, отсъствие на примеси, както и намаляване на количеството общ смесен отпадък и отсъствието на рециклируеми отпадъци в него.