Започва превантивната програма “Кои са героите в нашия живот?”

Започва превантивната програма “Кои са героите в нашия живот?”

Екипът на район “Надежда” започва превантивната програма “Кои са героите в нашия живот?”, насочена към децата и младежите.

Първата част на кампанията обхваща ученици от VI клас, които се обучават в деветте общински училища в район “Надежда”. (за 98 НУ – 4 клас) . Тя е включена в годишната програма на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Наш партньор в реализацията е фондация “Общностъ Съ Идеалъ“ .
Идеята на инициативата е в три последователни модула да стимулираме децата да погледнат към собствените си уникални способности и да ги насочим към използването им по подходящ начин, правейки непрекъснато добро.


Първата среща проведохме с шестокласниците от 16 ОУ „Райко Жинзифов”. В тематично занимание „Какво е героят?” разгледахме качествата, моралните ценности и начина на мислене, присъщи за „героя“, направихме съпоставка с настоящето и анализирахме представите за герой и анти-герой. Идеята бе да накараме подрастващите да се замислят какви модели за подражание имат днес, да насърчим критичното мислене, креативността, саморефлексията и осъзнаването за собствената си идентичност.
Кампанията ще продължи и в останалите училища в район “Надежда”, като се надяваме да бъде отправна точка за много дискусии, четене и надграждане на знанията за героите в нашия живот.