EК с поредната джендър пропаганда: Отрича се от употреба на думата “майка”

EК с поредната джендър пропаганда: Отрича се от употреба на думата “майка”

Съпредседателят на ВМРО и евродепутат от групата на Европейските консерватори и реформисти Ангел Джамбазки гласува против становището на правната комисия относно предложението на ЕК за създаване на европейско удостоверение за произход.

То ограничава възможността страните от ЕС да отказват признаването на родителството, установено в друга държава членка, въз основа на опасения за обществената политика.

“Недопустимо е да ни налагат приемането на еднополови бракове под предлог, че се защитават правата на децата. За мен е фрапиращ езикът, който е използван в предложението на ЕК. Използването на подобни изрази, натоварени с идеологическата тежест на джендър пропагандата, цели по-скоро подмяна на правния ред на държавите членки, заяви Джамбазки.

Гласувах убедено против становището на правната комисия в Европейския парламент, в което се подкрепят текстове, предложени от Европейската комисия, където е премахната думата “майка”, вместо това се използва “лицето, родило детето”.
Продължава да ни се налага диктатурата на безполовите, на това да наричаме родителите с “Родител 1” и “Родител 2″. Това трябва да спре. Половете са биологични, а родителите са майка и баща.

Категорично не приемам и прокарването на еднополовите бракове под предлог, че се защитават правата на децата по този начин. Не, така се подменя правния ред на държавите членки, които не признават бракове на еднополови двойки. Затова, с колеги внесохме искане държавите членки да имат свободата да не прилагат този регламент. Нашата Конституция е ясна по този въпрос. Бракът е свещен съюз между мъж и жена.”

Джамбазки и негови колеги – Станканели (Италиански братя, ЕКР, Италия), Льобретон (Национален сбор, ИД, Франция) и Басо (Лега, ИД, Италия), се противопоставиха на този доклад, защото чрез своето предложение за регламент Европейската комисия за пореден път се меси в сфери, които не са в нейните компетенции и се опитва да го маскира като защита на децата в трансгранични ситуации.

“Въпреки че регламентът не обхваща пряко семейното право, той има голямо въздействие върху него. Следователно за да се спазят принципите на пропорционалност и субсидиарност, трябва да се предвиди клауза за неприлагане, позволяваща на държавите членки, които вече имат действащо и гарантиращо пълно зачитане на правата на децата законодателство, да пренебрегнат правилата за признаване на родителството.

Обхватът на ограничението за обществения ред срещу признаването на родителство е необходимо да бъде изяснен, защото прилагането му трябва да е винаги възможно, когато се нарушават основните принципи, заложени в националните закони и конституции”, каза още Джамбазки.