В “Надежда” има вече и мобилен пункт за опасни отпадъци

В “Надежда” има вече и мобилен пункт за опасни отпадъци

Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен на 20 октомври 2023 г. (петък) от 8.30 ч до 11.30 ч. пред сградата на районна администрация „Надежда“ (на ул. „Кирил Дрангов“ № 55 ).

Гражданите ще имат възможност безвъзмездно да предадат следните опасни битови отпадъци:
☢️Живак и уреди, съдържащи живак (живачни термометри, прекъсвачи и други подобни)
☢️Лакове и бояджийски материали
☢️Домакински препарати и химикали
☢️Мастила и замърсени опаковки
☢️Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

📞За информация и заявки на разположение са експертите на “БалБок Инженеринг “АД – на 0700 11 750 !
ℹ️Системата за събиране на опасни отпадъци от домакинствата се прилага успешно от 2012 г, в резултат на съвместните усилия на Столична община и Балбок инженеринг.