Важно за родителите и детските градини

Уважаеми родители,
❗️Уведомяваме Ви, че за класирането на 20.10.2023 г. са обявени свободни места в ДГ № 24 – сграда 2, ул. “Царевец” № 34, район “Надежда”, както следва:
✅деца, родени през 2022 г. – 20 места по общ ред, 3 места за деца с хронични заболявания;
✅деца, родени през 2021 г. – 20 места по общ ред, 3 места за деца с хронични заболявания;
✅деца, родени през 2020 г. – 24 места по общ ред, 2 места за деца със СОП, 1 място за деца с хронични заболявания;
✅деца, родени през 2019 г. – 24 места по общ ред, 2 места за деца със СОП, 1 място за деца с хронични заболявания.
ℹ️Записването на класираните деца ще се извършва в основната сграда на детската градина с адрес: гр. София, ул. „Кумановски бой“ №16, в работното време на г-жа Емилия Петрова, директор на 24 ДГ “Надежда”.
Източник: Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата (ИСОДЗ ПГУ и I клас).
Линк: https://kg.sofia.bg/#/home