Инж. Димитър Димов: За приоритетите в район “Надежда”

Инж. Димитър Димов: За приоритетите в район “Надежда”

Непрекъснато развиваме нашият район “Надежда” – за да го превърнем в още по-добро и предпочитано място за живот.
В интервю за в. “Строител” кметът инж. Димитър Димов разказа за основните обекти и предстоящи инициативи на територията на “Надежда”:

Предстои “първа копка” за разширението на бул. “Рожен”
Завършваме новата сграда на 24 ДГ “Надежда”, с което ще открием още 140 нови места
Завършваме пълното обновяване на 63 Основно училище в кв. Требич – енергийна ефективност, спортна площадка и дворно пространство

Предстои да започне изграждането на най-големия Младежки център в столицата в жк Надежда 2, като разширение на Център за изкуство, култура и образование
Изграждаме и реновираме спортни игрища по различни програми – в 101 Средно училище, 15 Средно училище, Северен парк, в Надежда 4 до бл. 435 , в жк Свобода, до бл. 4 А, в жк Свобода, до бл. 16, в жк Надежда 2, до бл. 220 и още други

Обновихме настилката и парковата мебел в парк “Надежда”, а сега предстои да изградим и втора детска площадка там
Вече започнахме работа по обновяването на 9 междублокови пространства по ОП “Региони в растеж” 2014-2020
Предстои преместването на администрацията на район “Надежда” в нова административна сграда в жк Надежда 2