Най-големият Младежки център ще бъде изграден в жк “Надежда” 2

Най-големият Младежки център ще бъде изграден в жк “Надежда” 2

Най-големият Младежки център в гр. София ще бъде изграден в жк Надежда 2, като разширение на Център за изкуства, култура и образование “София” .

Мащабният проект е в резултат на дългогодишните усилия на директора Mariana Tafrova и нейния екип, подкрепени от кмета на София Йорданка Фандъкова и общинските съветници.

💠 Младежкият център ще бъде финансиран по процедура BG-RRP-1.008-А1 „Дейност 1: Изграждане на младежки центрове (в областни градове)” по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НВПУ). Одобреното финансиране е в размер на 4, 3 млн. лева.

Продължителността на проекта е най-малко 30 месеца. Целта му е изграждане на младежки център и осигуряване на неговото функциониране, чрез предоставяне на дейности и услуги в помощ на личностното развитие и пригодността за заетост на ученици и младежи до 29-годишна възраст в столицата.
Предвижда се центърът да обхване минимум 1500 души на възраст между 13 и 29 години от цяла София. Ще се работи активно и с младежи от уязвимите групи.

Младежкият център ще е част от филиал „Надежда“ на общинския Център за изкуства, култура и образование „София“. Предвижда се вдигане нов 3-етажен корпус с РЗП 2446 кв. м., както и реконструкция на съществуваща двуетажна сграда с РЗП 626 кв. м. Общата площ ще бъде 3073 м2.
Общият бюджет на проектното предложение на Столична община е в размер на 10, 7 млн. лв., от които 4, 3 млн. лв. е осигуреното безвъзмездно финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Планираните средства са за строеж на сграда, разходи за оборудване и за наемане на необходимия персонал – образователни медиатори, психолози, кариерен консултант, привличане на учители и лектори за работилници и клубове, разходи за външни услуги и популяризация на дейността.

Предвидените дейности включват обучения в областите гражданско образование, лидерски умения, езикови курсове, различни видове клубове и работилници, повишаване на дигиталната компетентност и медийната грамотност на младите хора, бизнес консултиране, професионална ориентация и подготовка, арт фестивали и събития, вкл. стартиране на фестивал „София е младите“.

“Изграждането на Младежки център в Столична община е амбициозен проект, който по мащаб на инфраструктурата, техническо осигуряване и предлагани дейности няма да има аналог в страната. Проектът за него е подготвен с активното участие на общинския Център за изкуства, култура и образование „София“, както и с подкрепата и съдействието на мен и моя екип”, обясни кметът на района инж. Димитър Димов.