Отново страхотна новина за развитието на район “Надежда”!

Отново страхотна новина за развитието на район “Надежда”!

👉Столичен общински съвет одобри финансиране на ремонт и изграждане на 3 детски площадки на следните места:
🟢цялостно обновяване на детска площадка при бл. 220 , Надежда 2.
🟢изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 години в парк “Надежда”
🟢изграждане на нова детска площадка в междублоковото пространство на бл. 155/156 в жк Надежда 1

Средствата за тези обекти са осигурени от Специализирания общински приватизационен фонд и гласувани на днешното заседание на Столичен общински съвет.
💯За да допълним новият облик на пространството при бл. 220 ще ремонтираме и спортното съоръжение в междублоковото пространство. Това обещание дадох на живущите при лична среща с тях и се радвам, че вече реализираме намеренията си.
💯Вече работим и по още много важни и нови проекти в район “Надежда”, сред които 8 обекта по проект УРБиНАТ – амфитеатър, градски парк, учебна оранжерия в 15 СУ, детски площадки, реконструкция на съществуващ пешеходен мост при р. Суходолска ( парк “Надежда”), спортни площадки между блок 3 и блок 4 в жк Свобода и еко паркинг в жк Свобода.

👏Започваме работа и по 6 те междублокови пространства от проект “Мрежа от споделени зелени пространства в 6 столични района”, финансирани по ОП “Региони в растеж”. Сред тях са: 🟢 Надежда 3, при бл. 301 и бл. 302 – ремонт на съществуваща детска площадка, изграждане на стрийт фитнес площадка тип „лостова система“, обособяване на кътове за отдих, рехабилитация на алейната мрежа, изграждане на паркинг, озеленяване”, коментира кметът на района инж. Димитър Димов.

🟢 Междублоково пространство в Надежда 4, при бл. 433, бл. 435 и 436 – основна реконструкция на 1 брой детска площадка, рехабилитация на алейната мрежа и озеленяване, обособяване на кътове за отдих
🟢Междублоково пространство в жк Надежда 3 – ул. Царевец и бл. 333 – изграждане на 1 брой площадка за мини футбол на юг от бл. 333, рехабилитация на алеите по цялото протежение на пространството, обособяване на кътове за отдих около съществуващата детска площадка и новата спортна площадка
🟢Междублоково пространство в жк Свобода, при бл. 12,13,14 и 15 – облагородяаване на пространството чрез озеленяване и рехабилитация на алеите
🟢жк Надежда 2 – обновяване ня три броя градинки за обществено ползване в близост до църквата “Свети Дух” – чрез основна реконструкция на съществуващата детска площадка зад църквата, изграждане на стрийт фитнес площадка пред „Социални грижи“ и облагородяване на градинката пред бивше полицейско управление.
🟢 Междублоково пространство в жк Надежда 1 – при бл 101 и 102 – основна реконструкция на 1 бр. Детска площадка с две обособени зони за деца от 0 до 3 години, и за деца от 3 до 12 години, основна реконструкция на 1 брой спортна площадка за мини футбол, изграждане на 1 брой стрийт фитнес площадка, рехабилитация на алейна мрежа и облагородяване на зелени площи.
👉Освен всичко изброени предвиждаме цялостно реновиране на детска и спортна площадка при бл. 16 в жк “Свобода”., както и още няколко важни проекта за нашия район.