Над 212 са стикираните в “Надежда” излезли от употреба МПС

Над 212 са стикираните в “Надежда” излезли от употреба МПС

Над 212 са стикираните от районната администрация в “Надежда” излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) през 2023 г. От тях 98 броя са доброволно преместени от собствениците им, в установения срок.

💯Към днешна дата принудително преместените автомобили са общо 50. Останалите стикирани моторни превозни средства се намират в различен етап от административната процедура.
❗️Припомняме, че за излязло от употреба моторно превозно средство се счита такова, на което знакът за технически преглед не заверен. Необходимо е да са изминали 3 месеца от последната заверка на техническия преглед (по постановление на Министерски съвет, прието на 08.01.2021 г.) Важно условие за обработка на автомобил като ИУМПС е същият да се намира върху терен общинска или държавна собственост.
✅След поставянето на стикер-предписание тече 3-месечен срок за доброволно премахване в частен терен или предаване на площадка за временно съхраняване. В случай, че това това не се случи доброволно в законоустановения срок, колите се репатрират принудително на специализиран паркинг.

ℹ️Благодарим на всички активни граждани, които продължават да подават сигнали чрез info@so-nadejda.com, приложение “Гражданите” и гражданските групи в социалната мрежа, сред които “Безумията в София”.