2524 лв. са необходими на семейство с едно дете

2524 лв. са необходими на семейство с едно дете

Необходимият месечен доход за издръжката на един човек, който живее сам, е 1402,25 лева. Това показва наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка за второто тримесечие на 2023 г. Данните бяха изнесени от КНСБ.

2524,05 лева са необходими за живота на едно средностатистическо тричленно семейство.

Доходът необходим за издръжка нараства с 0,6% на тримесечна база и с 10,6% на годишна база.

Повече от 2/3 от работещите не достигат заплата за издръжка.

При достигнатите високи ценови нива през изминалата година, настоящото задържане на цените или намаление при някои стоки не оказва влияние за промяна на издръжката на живота.

“Независимо, че инфлацията се успокоява, нашата издръжка на живота не се успокоява и поддържа двуцифрени числа”, заяви Пламен Димитров, президент на КНСБ.