Обучение по проекта “Слънчеви градове”

Обучение по проекта “Слънчеви градове”

На 23 юни 2023 г. от 16:00 до 18:00 часа в заседателната зала на район „Надежда“ ( ул. „Кирил Дрангов“ № 55) ще бъде проведено обучение, насочено към гражданите и бизнеса, в рамките на проект “Слънчеви градове” (SOLAR CITIES).

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейска инициатива за климата (EUKI) – инструмент за финансиране на Федерално министерство на околната среда на Федерална Република Германия.

От началото на 2023 г. в рамките на проект „Слънчеви градове“ (Solar cities), чрез използването на безпилотни летателни средства (БЛС) – дронове, бяха заснети покривните пространства на всички сгради на територията на районна администрация „Люлин“, всички 10 микрорайона, кв. “Обеля”, част от районна администрация „Връбница“ и ж.к. “Надежда”, част от районна администрация „Надежда“.

Общата площ на заснетите територии е 42,3 кв. км, което представлява около 10% от територията на Столична община.
Общо в трите района са заснети 5 784 сгради, като заснетата площ на покривните пространства обхваща 11,51 кв. км.

Обучението включва:
 описание на процеса на изграждане на фотоволтаична инсталация – от планиране до въвеждане в експлоатация, Трябва да бъде представен подробно необходимия набор от документи и разрешителни, помирителни процедури, срокове, примери с най-често срещаните грешки и начините за предотвратяването им;
 финансови механизми и програми, които могат да подкрепят инвестицията;
 ползи и начини за сътрудничество (енергийни кооперативи);
 примери от първо лице на хора/институции, които вече са изградили и използват електричество от фотоволтаични инсталации – ползи и научени уроци.

Целта на обучението е да се повиши осведомеността и знанията на хората, предприятията и институциите за възможностите за задоволяване на собствените им енергийни нужди чрез изграждане на малки фотоволтаични централи върху неизползвани покривни пространства в градовете.