Извършва се почистване на коритото на р. Какач

Извършва се почистване на коритото на р. Какач

Извършва се планово почистване на речното корито на р.Какач – в участъка от моста на ул.”Тричко Велев” до пасарелка при Северен парк.

Обработват се ключовите участъци под железен мост и при бл.65 .

Сигнализирали сме Столична община за необходимост от аварийно почистване и на р. Суходолска.