Група “Светулки” и цветята (СНИМКИ)

Група “Светулки” и цветята (СНИМКИ)

Група “Светулки” засадиха цветя, благодарим на родителите, които се включиха, за да се осъществи тази идея! 👩‍👧‍👦
🌱 Група “Мечо Пух” поддържат тяхната градинка. Децата се учат, че трудът и грижите не приключват със създаването на нещо красиво, а продължават с насочено внимание към нуждите на творението. 🌸🌱

 


🪷Влизайки в пряк контакт с обекти и явления в природата, децата придобиват специфични знания за нея, установяват някои връзки между развитието на растенията и грижата за тях. Всичко това има положителен ефект върху развитието на мисленето, създава основа за материалистичен мироглед.

🌱Систематичната работа повишава интереса към растенията, помага за възпитанието на децата в любов и уважение към обектите на природата, допринася за формирането на трудолюбие и други морални качества.
🪷 Деца, на които се е предоставила възможността да се докоснат, да практикуват научените неща, често се отличават в училище със самостоятелност, организираност, активност, желание да участват в повече проекти и способност да се обслужват.


🌱Трудът в природата има благотворен ефект върху възпитанието на нравствени чувства и полага основите на екологичното възпитание.

🪷Децата изпитват нужда от общуване с природата. Учат се да обичат природата, да наблюдават, да съпреживяват, да разбират, че нашата Земя не може да съществува без растения.