Нова важна среща в кв. Требич предстои на 4 април

Нова важна среща в кв. Требич предстои на 4 април

На 4 април 2023 г. от 18.00 ч., в залата на 63 ОУ “Христо Ботев” (кв. Требич) ще проведем втора среща по темите – изграждане на многофункционална зала и нов филиал на 83 ДГ „Славейче“ в кв. Требич.

В резултат на първата дискусия, очакваме настоятелството на НЧ “Просвета” 1919 да представи концепция за развитие на дейностите си в новата сграда.

Район “Надежда” ще осигури възможност за запазване и провеждане на сегашните дейности на читалището в сградата на 63 ОУ “Христо Ботев”, при запазване на графика.

Припомняме, че съгласно действащия план за застрояване в УПИ III-за многофункционална зала, баня и озеленяване, кв. 6, местност „кв. Требич“, е предвидено изграждане на самостоятелна сграда – многофункционална сграда.

Новата многофункционална зала ще бъде на два етажа, с обща площ 670 кв.м.. и предвиждаме в нея да се помещават :
✅️ Универсална зала за реализиране на читалищни дейности
✅️Библиотека
✅️Административен офис на секретаря на читалището
✅️ Съблекални
✅️Административен офис за служител на район „Надежда“
✅️Клуб на пенсионера в кв. Требич
✅️Административен офис на представител на 2 Районно управление
✅️ Административен офис на ФК „Вихър“ Требич 1922
Новият филиал на 83 ДГ „Славейче“ се предвижда на мястото на сегашното читалище. Сградата, с разгъната застроена площ 1480.00 кв. м.(със сутерен), ще осигури близо 80 нови места за деца в 2 (две) градински и 1 (една) яслена група. За новия филиал, е издадена виза за проектиране, одобрен е технически проект и е издадено разрешение за строеж. Срокът за завършване на сградата, е не повече от 24 месеца, от откриване на строителната площадка.